Bibliografia województwa podkarpackiego 2008 - (System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego) jest bazą danych współtworzoną przez WiMBP w Rzeszowie i kilkanaście dużych bibliotek powiatowych woj. podkarpackiego. Rejestruje dokumenty dotyczące regionu wydane od 2008 roku i jest na bieżąco aktualizowana.

Zachęcamy do korzystania także z innych regionalnych baz bibliograficznych:

>> Bibliografia województwa podkarpackiego 2000-2007

>> Bibliografia regionalna 1996-1999


Bibliografię tworzą: